NitracoeProtech
komputer

Czy pracodawca ma prawo monitorowania pracowników?

Dynamiczny rozwój innowacyjnych technologii przetwarza informacji ze szczególnym uwzględnieniem komunikowania się sprawia, iż kazus dopuszczalności monitorowania pracowników staje się niezwykle aktualny.

Współczesne rozwiązania powiązane z monitoringiem wizyjnym oraz wysoką jakością obrazu rejestrowanego przez kamery sprawiają, iż pracodawcy mogą z ogromną łatwością obserwować z kim komunikuje się dany pracownik przy użyciu komputera, a nawet telefonu komórkowego. Bardzo często pracodawcy również określają pozycję lokalizacji pracownika poprzez zamontowany w pojeździe służbowym nadajnik GPS. Czy tego rodzaju zachowania są moralne? To kwestia indywidualna. Warto jednak dowiedzieć się, czy są one zgodne z prawem.

Definicja monitoringu

Zgodnie z rodzimą definicją monitoringiem określa się stałą obserwację oraz kontrolę procesów i zjawisk, a także stały nadzór nad określonym obiektem. W definicjach zagranicznych możemy doszukać się innego wariantu, a mianowicie – czynności przedsięwziętych w celu zgromadzenia informacji o pracownikach poprzez poddanie ich obserwacji, bądź przy wykorzystywaniu urządzeń elektronicznych. W tym miejscu warto podkreślić, iż monitoring w miejscu pracy może być stosowany przy użyciu wielu środków. Do najbardziej popularnych zaliczamy śledzenie poczty elektronicznej pracownika, kontrolowanie stron internetowych odwiedzanych przez niego, przeglądanie bilingów telefonicznych, stosowanie podsłuchu w celu zgromadzenia treści rozmów telefonicznych, rejestrowanie miejsca przebywania pracownika za pomocą nadajnika GPS, montowanie kamer użytkowych oraz stosowanie technologii identyfikacji radiowej.

W jakich sytuacjach monitoring jest legalny?

Brak skonkretyzowanych przepisów w rodzimym prawie sprawia, iż pracodawcy nadmiernie korzystają z tego rodzaju rozwiązań często bez wiedzy pracowników. W obecnym stanie prawnym wyróżniamy dwie sytuacje, które pozwalają na legalne zastosowanie monitoringu oraz weryfikację danych zapisanych w obrazie. Do owych sytuacji zaliczamy następujące :

– monitoring może być legalnie stosowany przez organizatorów imprez masowych
– monitoring może być legalnie stosowany przez funkcjonariuszy służby celnej

praca

Podsumowanie oraz wnioski

Stosowanie monitoringu wizyjnego to coraz częstsze rozwiązanie pośród przedsiębiorców. Przyczyn jest wiele, a jedną z kluczowych – wzrost płacy minimalnej, tłumaczy pracownik elektromaniacy.pl. Dziś pracownicy ochrony są niepotrzebni, bowiem z ekonomicznego punktu widzenia koszta ich utrzymania są znacznie większe niż stosowanie systemów monitorujących. Problem w tym, że systemy te zamiast zgodnie z przeznaczeniem stanowić zabezpieczenie służą weryfikowaniu i obserwowaniu pracowników, które nie dość, że wątpliwe pod względem etycznym, to balansujące na granicy prawa. Pozostaje mieć nadzieję, że odpowiednie ruchy prawne zmienią ten frapujący stan rzeczy.

Back to Top